Notaris als zondebok

Mijn moeder wilde mij successierechten (erfenisbelasting) besparen en liet de notaris een aantal schuldigerkenningen opstellen. In de akten deze alinea: de debiteur is gehouden van de schuldig erkende som een rente te betalen van 5 procent per jaar, welke ingaat op heden, te allen tijde betaalbaar is, doch eerst opeisbaar zal zijn in voormelde gevallen waarin de hoofdsom opeisbaar is. Nu mijn moeder is overleden, maakt de belastingdienst bezwaar tegen deze alinea. Is opname ervan verplicht of maakte de notaris een fout? Hij zette mijn moeder en mij (enig kind en erfgenaam) in elk geval op het verkeerde been. Ik zoek nog uit of de rente inderdaad jaarlijks betaald is. Zo niet, dan betaal ik de successierechten. Is de notaris fout, dan wil ik hem aanspreken. Hij is inmiddels gepensioneerd en tot op heden voor mij onbereikbaar.

(A. den O.)

Het lijkt mij dat u op zoek bent naar een zondebok. U en/of uw moeder hebben indertijd de akten kunnen lezen en er vragen over kunnen stellen. Bovendien moet ú toch weten of er wel of geen rente aan u is betaald in de afgelopen jaren. De rente moet daadwerkelijk jaarlijks worden betaald bij schuldigerkenning. Daar ziet de belastingdienst op toe en u bent nu de belastingplichtige. De aangehaalde clausule staat daar los van. Bovendien verbiedt deze geen vrijwillige rentebetaling. Wanneer u ontevreden bent over uw notaris, dan kunt u een klacht indienen. Op www.notaris.nl staat de procedure beschreven.