Na tandartsverdoving is kans op lang ongevoelige lip gering

De kans dat mensen aan een door de tandarts toegediende verdoving langer dan een etmaal een ongevoelige lip of tong overhouden is ongeveer één op de 2.500 à 3.000 als de verdoving achter in de onderkaak plaats vindt. Wanneer de verdoving voorin de onderkaak wordt aangebracht is de kans ongeveer één op de 9.000. Deze gegevens komen uit een enquête onder een representatieve groep van 477 Nederlandse tandartsen. (Ned. Tandartsenblad, 17 sept).

Klachten over een verdoofd gevoel dat niet over gaat na tandartsbezoek zijn anecdotisch. Om een indruk te krijgen van de omvang van het probleem vroegen onderzoekers of tandartsen in het afgelopen jaar patiënten in hun praktijk hadden gehad die na een verdoving klaagden over een langer dan 24 uur bestaande ongevoelige lip of tong. Nadeel van deze methode is dat patiënten het niet snel overgaan van de verdoving bij hun tandarts gemeld moeten hebben. De meeste (83%) tandartsen hebben jaarlijks zo'n patiënt. Meestal trad de complicatie op bij een injectie achter in de onderkaak. Bijna 15% van de tandartsen meldden verder een langdurige verdovingsstoornis die in bijna alle gevallen na vier weken over was. Bij tien patiënten duurden de klachten langer dan zes maanden.

Bijna driekwart van de tandartsen informeert hun patiënten nooit over het mogelijke risico van een langdurige ongevoeligheid bij een verdoving in de onderkaak. Waarschijnlijk omdat zij uit ervaring weten dat een dergelijk risico gering is. Een ongevoelige lip of tong ontstaat als een verdovende tandarts een zenuw beschadigt.

Internationale onderzoeksgegevens over deze bijwerking van verdovingen zijn schaars. Inzicht in het risico van bepaalde tandheelkundige ingrepen is in feite nog een onontgonnen onderzoeksterrein. Tuchtrechters die claims van tandheelkundige patiënten moeten beoordelen over vermeend onzorgvuldig handelen van tandartsen op het gebied van het geven van lokale anesthesie krijgen met deze onderzoeksresultaten meer houvast bij hun uitspraken in hoeverre deze klachten tegen dit werk van tandartsen gerechtvaardigd zijn.