Mensen, neuronen en boerenkool met worst 3

In reactie op het mooie en boeiende stuk van Jaap van Heerden (met twee prachtige tekeningen van Kamagurka) zou ik het volgende willen vragen. Druist het niet in tegen de normen van de wetenschap om, zoals Crick, Watson en vele anderen blijkbaar doen, te veronderstellen dat neuronen of neurale netwerken onze gevoelens en gedachten zijn?

Als ik het goed heb begrepen, heeft wetenschappelijk onderzoek overtuigend aangetoond dat er een zeer directe samenhang bestaat tussen de werking van de neuronen en datgene wat wij `denken' of `voelen' noemen: alle `geestelijke' activiteit is blijkbaar geheel afhankelijk van het bestaan en de werking van neurale netwerken. Maar daarmee is nog steeds niet wetenschappelijk vastgesteld dat de geestelijke activiteit ook niets anders dan die neurale netwerken is. Crick en anderen gaan blijkbaar ook niet verder dan dit te veronderstellen. Maar zal een dergelijke veronderstelling niet alleen maar tot misverstanden leiden?

Spinoza ging uit van het bestaan van twee aan de mens bekende `attributen': het denken en de uitgebreidheid `geest' en `stof'. Als ik goed ben ingelicht heeft de wetenschap nog niet kunnen verklaren wat `stof' is. Toch concludeert men daarom nog niet dat er niet zoiets als stof zou bestaan. Waarom wil men dan wel zo graag die conclusie trekken ten aanzien van het andere attribuut, het denken? Zou het niet juister zijn er nog even in te berusten dat de wetenschap voor een raadsel staat?