Jongeren zijn verwende en gepamperde generatie

In NRC Handelsblad van 23 september reageert Rob Poos spottend op de verontwaardigde reacties van de babyboomers betreffende de veranderingen op het gebied van de (pre)pensioenregeling. Hij somt vervolgens een aantal voorrechten op waarvan deze generatie in de afgelopen 4 decennia heeft genoten en meent dat, nu de centen op zijn na dit potverteren van deze generatie, men sportief moet zijn en gewoon 3 jaar langer moet doorwerken zodat zijn generatie ook nog voor het 70ste levensjaar met pensioen kan. Ik ben het daar voor een deel mee eens.

Ik ben het echter volledig oneens met het vaker gehoorde vooroordeel dat de babyboomers het geld opgemaakt zouden hebben en dat de latere generaties daardoor minder zouden krijgen. Dit is onzin! Immers, toen de welvaart steeg profiteerde nagenoeg iedereen daarvan.

De babyboomers groeiden op in de, naar huidige maatstaven gemeten, armoedige periode '45-'55 en de sobere jaren tot '63, waar het glaasje ranja op zondag het hoogtepunt van de week vormde en de vakantie, als men al op vakantie ging, bestond uit een paar daagjes naar het strand. Speelgoed kreeg men in zeer beperkte mate slechts op de verjaardag en met Sinterklaas.

Daartegen steekt de na 1965 in Nederland geborene af als een koningskind. Het behoort tot de meest welvarende, verwende en gepamperde generatie aller tijden. Ze moeten nu ook flink zijn als alles minder wordt en niet hun gram halen bij de generaties die ze hebben opgevoed en hebben laten meeprofiteren. Ze hebben hun deel uit de pot ruimschoots gehad.