Excuses Veerman

Minister Veerman (LNV) heeft zijn excuses gemaakt voor de gebrekkige manier waarop de met uitsterven bedreigde wilde hamster in Nederland wordt beschermd. ,,Ik ben mij ervan bewust dat de afgelopen jaren de bescherming van de hamster en de herintroductie niet volgens afspraak zijn verlopen. Daarvoor mijn verontschuldigingen'', schrijft Veerman in een brief aan Vereniging Das & Boom.

Deze organisatie maakt zich sterk voor het behoud van de korenwolf, zoals de hamster ook wel wordt genoemd, en heeft samen met de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp een fokprogramma opgezet. Veel van deze hamsters zijn de afgelopen drie jaar uitgezet in reservaten in Zuid-Limburg, maar werden veelal opgegeten door vossen. Das & Boom dreigde eerder met het fokken op te houden en de gefokte hamsters aan de minister over te dragen.

Minister Veerman zegt nu een ,,ferme inspanning'' toe, ,,om predatie door de vos te voorkomen''. Hij staat verder ,,sympathiek'' tegenover het voorstel om behalve reservaten ook akkerranden hamstervriendelijk in te richten, tot gebieden waar vossen moeilijker kunnen komen. Ook trekt de minister opnieuw geld uit om jaarlijks tachtig tot honderd korenwolfjes uit te zetten. Das & Boom is ,,tevreden'' over de brief, maar wacht eerst de praktijk af.