De krant antwoordt

Hoewel het natuurlijk aardig is om als ,,voorname Europese krant'' te worden betiteld, kan deze kwalificatie toch niet steunen op het fotobeleid van de krant. De eerste nieuwsfoto in het Algemeen Handelsblad dateert van 9 september 1905 – het betrof een spoorwegongeluk in Purmerend. In 1923 begon het Algemeen Handelsblad met een speciale fotopagina. De Nieuwe Rotterdamsche Courant ontdekte dit medium later, namelijk op 19 november 1927. De krant plaatste toen voor het eerst een foto, van een lezende koningin Emma.

De Tweede Kamer liet in 1937 voor het eerst persfotografen toe. Sindsdien verschijnen ook foto's van debatten in de krant. Met een kleine onderbreking tijdens de bezettingsjaren (vanaf september 1944) publiceerden de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad dus in de vorige eeuw vrijwel vanaf het begin consequent persfoto's.

Deze krant heeft ook nooit z'n neus opgetrokken voor fotografie. De voorpagina van de eerste krant na de fusie van de NRC en het Algemeen Handelsblad, op 1 oktober 1970, heeft drie nieuwsfoto's. Een éénkoloms portretfoto van oud-minister Van de Kieft, een idem portret van senator Fulbright en een tweekoloms actiefoto van een inval van de Amsterdamse politie in een kraakpand. De eerste kleurenfoto in onze krant werd gepubliceerd op 1 april 1989. (bron: `Kroniek van de Nederlandse dagbladpers', Jan van de Plasse).

Op de site van de krant is een collectie van 100 historische voorpagina's te vinden. Daar is bijvoorbeeld ook de voorpagina van 28 juli 1928 van het Algemeen Handelsblad te zien, waarop al twee grote foto's prijken. Onder de kop `IXe Olympiade geopend' een foto van de aankomst van Prins Hendrik en een `Overzicht van het stadionplein voor den aanvang van de plechtigheid'.

De dood van André Hazes heeft de redactie `gecoverd' met berichten, een necrologie, een reportage en twee stukken over z'n oeuvre. In de dagelijkse tvrecensie is tweemaal aandacht aan Hazes besteed. Zes columnisten gingen in op Hazes, op Opinie, Sport, Achterpagina en Leven Etcetera. De opinieredactie plaatste drie kritische bijdragen van gastauteurs en zes lezersbrieven (deze uitgezonderd). In de periode van 23 tot 30 september leverde dat 24 artikelen op, waarvan zeven redactioneel. Ik vind dat vrij redelijk.

De vergelijking met de miljoenennota is overigens onjuist. Hazes overleed op donderdagochtend 23 september. De miljoenennota verscheen twee dagen eerder. Op die dag kwam er een aparte bijlage uit van zes pagina's, die helemaal over deze nota ging. Het accent van de berichtgeving over de miljoenennota lag overigens in de week ervoor. In totaal publiceerde de krant in de afgelopen weken bijna 245 artikelen die verband hielden met prinsjesdag.

Dat leek ons wel genoeg.