Auteursrecht is een ingewikkelde materie 1

Over het algemeen lees ik met interesse de bijdragen van Herbert Blankesteijn wanneer hij schrijft over consumentenproducten en dito problemen die het gevolg zijn van nieuwe informatietechnologie. In zijn bijdrage `Auteursrecht uit de hand gelopen' van 22 september zit hij er op veel punten wel heel ver naast.

Ik beperk mij tot de verspreiding van omroepprogramma's via kabelnetten en digitale etherverspreiding zoals Digitenne dat aanbiedt. De auteursrechthebbenden zoals omroeporganisaties alsmede de auteurs en producenten van in omroepprogramma's vastgelegde werken, wensen daarvoor hun toestemming te geven en een financiële vergoeding te ontvangen. Daartoe hebben zij rechten die zijn vastgelegd in de Berner Conventie, de relevante Richtlijn van de Europese Commissie en in de Nederlandse auteursrechtwetgeving.

Blankesteijn acht dat verfoeilijk. Wel vindt hij het terecht dat een ieder die winst maakt met werken van zijn eigen hand hem daarvoor betaalt. Wat is het verschil met de exploitatie van kabelexploitanten? Zij zijn in handen van grote vaak buitenlandse private ondernemers wier oogmerk winstmaximalisatie is. Grootaandeelhouder in Digitenne is KPN.

Als je als omroep, auteur of producent dan nog geen vergoeding mag vragen, wanneer dan wel? Mij dunkt dat Blankesteijn zich nog maar eens goed moet laten informeren over de ingewikkelde materie die auteursrecht zeker is en tot die tijd moet de schoenmaker zich bij de leest houden.