Wetenschappers: betalen voor mobiliteit is heel effectief

Prof.dr.ing. Geert R. Teisman, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam:

,,Het is wijs om uit te gaan van het gegeven dat de auto een superieur vervoermiddel is voor het toenemend aantal ingewikkelde verplaatsingen: kind naar de crèche brengen, naar het werk, vandaaruit naar een afspraak, 's avonds boodschappen doen. Het openbaar vervoer is hooguit aanvullend. Je kunt beter investeren in een systeem dat zichzelf betaalt dan in een systeem dat alleen maar veel geld kost. De auto wordt steeds schoner en is door de snelle omlooptijd aantrekkelijk voor innovatie. Ik kan me voorstellen dat de auto zich ontwikkelt tot een product dat de luchtkwaliteit verbetert.''

Prof.dr. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid en logistieke organisatie aan de TU Delft:

,,Het verkoopt niet meer om te zeggen dat je autogebruik wilt ontmoedigen. Maar in de praktijk gebeurt dat wel. De kans dat er een kilometerheffing komt is nog nooit zo groot geweest. De minister wil eerst zeker weten of er draagvlak voor is en komt niet met een blauwdruk. Dat is verstandig. De kilometerheffing zal de files met tientallen procenten verminderen, ook al hebben lang niet alle automobilisten een alternatief. Wanneer 10 procent van de automobilisten de file zou mijden, neemt die al met 20 tot 50 procent af. Je moet betalen voor wat schaars is.''

Prof.dr. Carl Koopmans, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de Universiteit van Amsterdam:

,,Er is onvoldoende geld uitgetrokken voor de verkeersveiligheid zoals voor de aanleg van rotondes en invoegstroken op provinciale wegen. Het geld voor het noodzakelijk onderhoud aan het spoor gaat weer op aan een (nieuw) megaproject, de aanleg van de Zuiderzeelijn. Het rendement van kleine investeringen is vaak groter. Een besluit over de kilometerheffing wordt bovendien aan een volgend kabinet overgelaten. In Singapore en Londen is betalen voor mobiliteit heel effectief, maar de Nederlandse bevolking blijft denken dat het niet helpt. Je zou kunnen concluderen dat we er niet echt iets aan willen doen.''

Prof.dr. Henk J. Meurs, bijzonder hoogleraar transport en ruimtelijke ontwikkeling aan de Katholieke Universiteit Nijmegen:

,,Deze Nota laat te veel zaken op z'n beloop. Wat gebeurt er na 2010? We zullen de piekuren moeten spreiden. Om het woonwerkverkeer mogelijk te kunnen blijven maken, moeten we ons dagelijkse patroon veranderen. Voorzieningen zullen 's avonds langer open moeten blijven. Wat mij ook zorgen baart, is dat het rijk het verkeersbeleid veelal overlaat aan regio's, maar zijn die regio's wel in staat voldoende alternatieven te bieden voor het autoverkeer? Het rijk moet mogelijk maken dat er niet alleen een bedrijventerrein of een wijk wordt aangelegd, maar dat met de opbrengst ook de wegen erheen worden aangelegd.''