Vlak debat

De Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zijn deze week weer uitgelopen op gedetailleerde verhandelingen en dan meestal van financiële aard. Dat kwam dit keer ook doordat vice-premier Zalm de zieke premier Balkenende moest vervangen. Als stand-in was de minister van Financiën geen groot succes. Hij was in zijn element bij budgettaire zaken, maar hij was vlak en soms te nonchalant bij andere onderwerpen.

De algemene beschouwingen zijn dan ook bij uitstek een debat dat de Tweede Kamer moet voeren met de aanvoerder van het kabinet – vooral nu de premier zich steeds meer ontwikkelt tot de regeringsleider bij uitstek.

De formele uitkomst van het debat stond vooraf vast. De wijzigingsvoorstellen van de coalitiefracties waren al voor prinsjesdag voorgekookt en ruim voor het debat bekendgemaakt. Opmerkelijk was dat deze `tegenbegroting' al zo vroeg in het debat op tafel kwam. Dat is niet eerder vertoond. Noodreparaties moesten kennelijk zo snel mogelijk worden gepleegd in een poging de koorts in de Tweede Kamer en in de samenleving te temperen.

Net als de coalitiepartijen trokken de fracties van PvdA, GroenLinks, SP en ChristenUnie op in een gesloten front. Daarmee was de terugkeer van de polarisatie in de Kamer een feit. Maar tot een echt debat tussen de twee blokken kwam het niet. Dat valt te betreuren, want een debat over bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de door Van Aartsen bepleite `participatiestaat' versus de `investeringsstaat' van PvdA-leider Bos was op zijn plaats geweest.

Nu bleef het bij de herhaalde vaststelling van de coalitiepartijen dat de tegenvoorstellen van de oppositie slechts voor de korte termijn helpen, en aan de andere kant de verwijten van de oppositie dat de regeringsplannen asociaal zijn.

Het had zowel coalitie als oppositie gesierd als de politieke beschouwingen niet in algemeenheden waren blijven steken.

Commentaren verwoorden het standpunt van NRC Handelsblad. Deze standpunten ontstaan in discussies tussen commentatoren en hoofdredactie. De commentaren verschijnen onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.