Verhoor Vidmar in strafzaak Feyenoord

Op 23 september stond in NRC Handelsblad een bericht over de strafzaak Feyenoord onder de kop `Verhoor Vidmar cruciaal in zaak tegen Feyenoord'.

In dit artikel is sprake van twee (feitelijk) onjuistheden die van juridisch belang zijn in deze strafzaak. In de zesde alinea staat de zinsnede ,,Vidmar had bedongen bij Standard Luik dat hij 1 miljoen dollar zou krijgen bij een overgang''. Vidmar had dit echter niet bij Standard Luik bedongen maar bij zijn voetbalmakelaar De Vries. De tweede onjuistheid staat in dezelfde alinea: ,,In dat bedrag zat de bonus voor Vidmar als afkoopsom verwerkt''. De krant presenteert het onderdeel `als afkoopsom' als een feit. Dat de bonus voor Vidmar als afkoopsom is verwerkt in het transferbedrag is (slechts) de stelling van de verdediging en wordt door het openbaar ministerie weersproken.

Het is mij niet duidelijk of deze informatie van de raadsman van (de voorzitter van) Feyenoord afkomstig is (in dat geval zou hoor en wederhoor op zijn plaats zijn geweest; dat is echter niet gebeurd) of dat de verslaggever de informatie ter zitting onjuist heeft geïnterpreteerd. Dit laat echter onverlet dat het in beide gevallen gaat om onjuiste berichtgeving.

Ten overvloede merk ik op dat de zaak eerst op 2 maart 2005 wordt voortgezet; een vertraging die overigens niet aan het OM of het gerechtshof is toe te schrijven doch aan de overvolle agenda's van verdachte en zijn verdediging.