Vergoeding Essent kleine producent

Energiebedrijf Essent gaat kleine stroomproducenten een vergoeding van 2,5 miljoen euro betalen als compensatie voor te lage vergoedingen voor hun elektriciteit. Het bedrijf doet dit na onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar machtsmisbruik van Essent.

Het gaat voornamelijk om boeren en tuinders, die stroom opwekken met een generator of windmolen. De stroom die ze niet gebruiken geven ze door aan het elektriciteitsnet. Ze ontvangen daarvoor van het netbedrijf een vergoeding.

Een boer die energie opwekt met een windmolen vond die vergoeding niet hoog genoeg en diende een klacht in bij de NMa. Als de stroom aan het net wordt geleid, wordt deze omgezet van laagspanning naar middenspanning. Daarbij treedt energieverlies op, het zogeheten transformatorverlies. Essent berekende het verlies op 2 procent, en rekende daarom een korting van 2 procent op de vergoeding. De boer had berekend dat het elektriciteitsverlies lager was. Hij derfde hierdoor inkomsten en betichtte Essent van machtsmisbruik, aangezien Essent als eigenaar van het plaatselijke elektriciteitsnet een monopoliepositie heeft. De NMa stelde na een onderzoek de windmolenproducent in het gelijk.

Essent heeft gelijk aangekondigd de korting voor transformatorverlies per 1 januari 2005 te verlagen van 2 procent naar 1,3 procent. Daarnaast betaalt het bedrijf dit jaar nog de 2,5 miljoen euro als compensatie over de afgelopen drie jaar.

De NMa onderzoekt nog of ook andere energiebedrijven te lage vergoedingen betalen aan kleine producenten. De zaak heeft niets te maken met de inval die de NMa in juli bij de energiebedrijven deed, benadrukt de NMa. Dat onderzoek loopt nog.