Uitwisselen informatie terrorisme

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken de interne informatie van opsporingsdiensten beter uit te wisselen als het gaat om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorismebestrijding. Die uitwisseling verloopt nu moeizaam, ondanks de terreuraanslagen in de VS en Madrid. De Europese ministers van Justitie hebben tijdens een vergadering in Scheveningen gisteren afgesproken dat met name de informatievoorziening aan de Europese politiedienst Europol zal worden verbeterd.

Dat zei minister Donner (Justitie) na afloop van de raad. Opsporingsdiensten moeten de mogelijkheid krijgen elkaars opsporingsregisters te raadplegen en de informatie-uitwisseling moet worden verbeterd. Die gegevens moeten wel van `gewaarborgde kwaliteit' zijn en er moeten waarborgen zijn tegen misbruik van die gegevens of onterechte privacyschendingen.

De ministers van Justitie hebben verder afgesproken dat lidstaten elkaar informeren over mogelijke terreuraanslagen in andere lidstaten en elkaar helpen bij de opsporing.

Volgens Europees commissaris Vitorino (Justitie) moet het daarbij mogelijk worden dat dat politie- en inlichtingendiensten uit bepaalde EU-lidstaten in de computersystemen van andere landen kijken bij de bestrijding van terrorisme. Volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een Europees alerteringssysteem. Bij crisisbestrijding mogen niet meer alleen nationale belangen uitgangspunt zijn.