Schermerhorn en Bush

In zijn column Schermerhorn en Bush (29 september, pagina 7) maakt H.J.A. Hofland melding van de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Met de naam Schermerhorn is de totstandkoming van het akkoord van Linggadjati verbonden en niet het uit Djokja gevankelijk afvoeren van Soekarno en de zijnen. Dat vond plaats tijdens de Tweede Politionele Actie, waarop in het bijzonder de toenmalige Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon L.J.M. Beel heeft aangedrongen. Schermerhorn was toen al van het Indische politieke toneel verdwenen.