Schattingen over regelgeving zijn opvallend eensluidend

Zowel in officiële overheidsstukken als in de media duiken regelmatig schattingen op van de Europese invloed op nationale wetgeving. Hoewel wetenschappers elkaar tegenspreken, zijn deze schattingen opvallende eensgezind. Een kleine bloemlezing:,,Veel politici – de goede niet te na gesproken – hebben alleen hun best gedaan om Den Haag het centrum van de wereld te laten lijken, terwijl 60 tot 70 procent van de regelgeving inmiddels uit Brussel komt.''

Geert Mak in Handschrift, partijblad van de ChristenUnie, juni 2004.

,,Meer dan de helft (50 à 60 procent) van de regelgeving die tegenwoordig in Nederland tot stand komt, is het gevolg van Europees beleid.'' Deze opmerking is voorzien van een voetnoot die verwijst naar de Circulaire Inspectie der Rijksfinanciën 2002-00018 C van 11 november 2002. Die vermeldt hetzelfde percentage.

Algemene Rekenkamer in het rapport Financiële gevolgen van Europees beleid, 16 september 2004.

,,Van de nieuwe Nederlandse wetgeving is volgens een rondgang op de ministeries hoogstwaarschijnlijk zestig procent afkomstig uit Brussel.''

HP/De Tijd, 24 september 2004