Raad voor Cultuur komt met advies over 10 miljoen

De Raad voor Cultuur komt binnen twee weken met een advies over de verdeling van de 10 miljoen euro die minder hoeft te worden bezuinigd op kunst. Afgelopen woensdag stemde het kabinet in met het voorstel van de coalitiepartijen om de bezuinigingen terug te brengen van 19 naar 9 miljoen. De brief zal in de lijn liggen met het eerder uitgebrachte advies. ,,Voor extra geld komen in de eerste plaats groepen in aanmerking die wel positief werden beoordeeld, maar waar geen geld meer voor was, waardoor de raad gedwongen een negatief advies gaf.'' Ook groepen die relatief weinig kregen, ondanks lof, maken een kans op meer geld. Staatssecretaris M. Van der Laan laat weten dat ze goed zal kijken naar het nieuwe advies van de raad.