Prepensioen twist ABP en kabinet

Het bestuur van ABP, het pensioenfonds voor meer dan een miljoen ambtenaren en leraren, wil een beleid bij vroegpensioen voeren dat haaks staat op het kabinetsbeleid.

ABP, het grootste Nederlandse pensioenfonds, wil dat ambtenaren en leraren langer de tijd krijgen om te sparen voor vervroegd uittreden via de nieuwe levensloopregeling. ABP wil de leeftijd voor bijsparen op 45 jaar zetten. Het kabinet wil werknemers vanaf 50 jaar extra spaarruimte geven en het prepensioen voor 55-jarigen (peildatum 1 januari 2005) houden.

,,Ruimere overgangstermijnen zijn voor de overheid, voor de werkgevers en voor jongere werknemers onbetaalbaar'', laat minister De Geus (CDA) van Sociale Zaken weten. Voorzitter I. Sjerps van de overheidswerkgevers vindt het ,,onbestaanbaar'' om jongeren en werkgevers nog twintig jaar te vragen mee te betalen.

Morgen demonsteren de vakbonden tegen het kabinetsbeleid voor prepensioen. De tegenstellingen rond ABP duiden op voortzetting van het prepensioen-conflict bij de CAO-onderhandelingen.

Waarnemend voorzitter E. Snoey van Abvakabo FNV, tevens vice-voorzitter van het ABP-bestuur, wil dat ook werkgevers bij overheid en onderwijs een bijdrage leveren aan het extra levensloopsparen voor 45-plussers.

ABP-bestuursvoorzitter E. Brinkman (CDA) lanceert het overgangsplan in een uitnodiging voor een ABP-bijeenkomst, maandag. Hij wil niet reageren. Een ABP-woordvoerder zegt dat ABP de oude regelingen niet wil handhaven, maar vindt dat voor 45-plussers iets moet gebeuren.