Nu staken is volstrekt legitiem

Else Bezemer-Bijl, Utrecht: ,,Het kabinet overlegt met weinig partijen en in ieder geval niet met de partijen die werknemers en consumenten vertegenwoordigen, zoals vakbonden en patiëntenorganisaties.''

Anne Graumans, Amsterdam: ,,De stakingen die nu plaatsvinden komen voort uit een gegronde vrees voor de toekomst. Succesvolle stakingen geven een duidelijk signaal en zijn krachtiger dan een opinieartikel, oppositie in de Tweede Kamer of een e-mailactie.''

Berenice Muller, Apeldoorn: ,,Tot nu toe hebben we in Nederland nog geen andere mogelijkheid dan te staken om openlijk, massaal onze mening duidelijk te maken. Dat kan pas als het referendum is ingevoerd.''

Laurian Alferink, Heeten: ,,Op een nette manier vragen stellen aan het kabinet, een overzichtelijk boekje met beleidsaanbevelingen vanuit cliëntenperspectief aanbieden, e-mails versturen met dringende verzoeken: het heeft allemaal niet geholpen.''

Hans Dijkstra, Wezep: ,,Of je er nu voor of tegen bent, staking is het enige effectieve middel voor vakbonden om te laten zien dat ze een zekere macht hebben. Als bonden altijd maar blijven praten tot ze een ons wegen, worden ze wel heel kwetsbaar in onderhandelingsprocessen.''

Robert Jan Vos, Garmerwolde: ,,Staking is een recht, maar mag slechts als uiterste middel ingezet worden om duidelijk te maken dat iets onacceptabel is. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat bij staking, gericht tegen overheidsbeleid, ook bedrijven geschaad worden.''

Wiek van den Berg, Venray: ,,Als het democratisch was verlopen, was in de verkiezingscampagne dit uitgebreide hervormingsplan aan de orde gekomen en hadden mensen ergens voor kunnen kiezen: daarmee voorkom je dat grote groepen zich overvallen voelen en willen staken.''

Ingrid Petiet, Zwolle: ,,Dit kabinet, gesteund door de werkgevers, is voorstander van draconische maatregelen die vooral de mensen met de laagste inkomens treffen.''