Nieuw onderzoek nationale wetgeving en EU in opdracht van Nicolaï

Staatssecretaris Nicolaï (Buitenlandse Zaken) wil nieuw onderzoek naar de omvang van de Europese oorsprong van nationale wet- en regelgeving. Hij ging tot nog toe uit van zestig procent, maar na onderzoek gedaan door de bestuurskundigen De Jong (Radbouduniversiteit Nijmegen) en Herwijer (Rijksuniversiteit Groningen) die op een lager percentage uitkwamen (onder de vijftig procent), wil hij daar opnieuw naar laten kijken door een onderzoekcommissie.

Die commissie moet bestaan uit ambtenaren van diverse departementen zoals Justitie en Buitenlandse zaken, aangevuld met externe experts. Wellicht krijgt de commissie een permanent bestaan om nieuwe effecten van Europese wetgeving op nationale regelgeving tijdig te kunnen `monitoren'.

Volgens Nicolaï vertoont het gisteren bekend geworden onderzoek van De Jong en Herwijer (gedaan op verzoek van de Eerste Kamer) belangrijke lacunes. Zij zouden met name geen oog hebben gehad voor de gevolgen van direct doorwerkende regelgeving die Brussel rechtsstreeks aan de lidstaten kan opleggen. Om hierover en over andere lacunes alsnog duidelijkheid te krijgen, is aan onder anderen de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht prof.dr. W. Voermans gevraagd een onderzoeksopdracht te formuleren.