Labourpartij steunt Irak-beleid van Blair

De Britse premier Blair heeft gisteren een cruciale stemming over zijn Irak-politiek gewonnen. Op het congres van zijn Labourpartij in Brighton werd de motie verworpen die opriep om de Britse troepen zo snel mogelijk terug te trekken uit Irak. Was de motie aangenomen, dan zou dat een pijnlijke nederlaag zijn geweest voor Blair, de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in de oorlog in Irak.

Belangrijk aandeel in het verwerpen van de motie hadden de vertegenwoordigers van vakbonden. Zij spraken op de partijconferentie hun steun uit voor een verklaring van de partijleiding, waarin staat dat de Britse troepen in Irak blijven zolang de Iraakse autoriteiten dat op prijs stellen.

De vakbondssteun voor Blairs Irak-politiek volgde op een akkoord tussen de Labourtop en de bonden over behoud van de werkgelegenheid in de Britse auto-industrie. Daar staan duizenden banen op de tocht bij reorganisaties, onder andere bij Jaguar in Coventry.