Invloed `Brussel' kleiner dan gedacht

Europa zorgt voor veel minder nieuwe regels dan tot dusverre in Nederland werd aangenomen. Hooguit 16 procent van nieuwe nationale wet- en regelgeving is terug te voeren op Brusselse invloed.

Dat concluderen de bestuurskundigen dr. P.O. de Jong en prof.dr. M. Herwijer in een onderzoek naar de oorzaken van de groei van het aantal wetten en regels in Nederland. Het is het eerste onderzoek in Nederland waarin de Europese invloed op nationale wet- en regelgeving over een langere periode (ongeveer tien jaar) cijfermatig zichtbaar wordt gemaakt en wordt onderbouwd. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Donner (Justitie).

Pagina 8