Indiaas Mongolië?

In het artikel Het universele museum (CS 17 september) staat: ,,Het Louvre bezit een collectie Islamitische kunst, met een grote geografische spreiding van Spanje tot Indiaas Mongolië''.

Bij mijn weten bestaat de landstreek Indiaas Mongolië niet. Ik denk dat er bedoeld wordt het India van de (Groot-)Mogols. De Mogols vormden een dynastie van Islamitische heersers, die tussen 1526 en 1707 heerste over grote gebieden van het huidige India en Pakistan.

De Mogols uit India moeten niet verward worden met de nomadenstam de Mongolen, met als bekendste leider Djenghis Khan. Toch is er een verwantschap: De stichter van de Mogol dynastie, Babar, was een afstammeling van de Mongolen: zijn vader stamde af van Timoer Lenk (Tamerlane) en zijn moeder van Djenghis Khan.

In 1666 gingen de keizers van India de naam `Mogol' voeren, om `bij te dragen tot de glorie van de Familie', en daardoor de mensen er gemakkelijker van te overtuigen dat ze behoorden tot het ras van `Ginguis Can'.

Het woord Mogol is afgeleid van `moegoel', het Perzische woord voor Mongool.

Kortom, de Taj Mahal staat in Agra en niet in Ulan Bator.