`Ik voel me misbruikt'

Kadir Selçuk, directeur van het Rotterdamse filmtheater Lantaren/Venster, stapte vorige week op als lid van de Commissie Film van de Raad voor Cultuur. ,,Ik doe niet mee aan non-beleid.''

Toen vorige week, daags na het bekendmaken van de Cultuurnota, de coalitiepartijen een plan presenteerden om nog eens 20 miljoen euro via fiscale maatregelen voor de Nederlandse speelfilm beschikbaar te maken, leek de discussie over de ingrepen van staatssecretaris voor Cultuur Medy van der Laan in het filmbeleid gesloten. Onder de oppervlakte rommelde het echter. Niet alle voorstellen van de Commissie Film van de Raad voor Cultuur werden opgevolgd. Commissielid Kadir Selçuk, in het dagelijks leven directeur van het Rotterdamse filmtheater Lantaren/Venster voorzag desastreuze gevolgen voor de lange termijn en stapte op, ,,omdat ik het niet eens ben met het beleid van Van der Laan. Of: beleid? Dit is namelijk géén beleid. Ik heb geen zin om daar een pion in te zijn.''

Zijn voornaamste wrevel betrof het plan van de staatssecretaris om, conform de adviezen van Bureau Berenschot, meer dan 100 ondersteunende instellingen slechts voor één jaar subsidie te geven en ze in het ongewisse te laten over hun toekomst. ,,Deze instellingen, deze mensen worden in de steek gelaten. Ze moeten nu een nieuw beleidsplan schrijven, aangepast aan de besluiten van Van der Laan, maar ze weten niet of ze vanaf 2006 geld zullen hebben om dat beleid uit te voeren.''

Op filmgebied trof dit onder meer de gesubsidieerde distributeurs van artistieke films, Cinemien (o.a. Good bye, Lenin!) en Contact Film (o.a. Être et avoir). ,,Medy van der Laan vroeg ons om advies over de gesubsidieerde filmdistributie, voert dat niet uit, maar sluist wel 45 procent van het geld dat voor distributie beschikbaar was weg. Ik voel me misbruikt voor een verkapte bezuiniging. En denk eens aan de gevolgen voor de filmtheaters: wat moeten zij straks gaan draaien? Alleen nog maar commerciële films?''

Ook De Filmbank, die al anderhalf jaar zeer succesvol programma's met experimentele films in de filmtheaters verzorgt, kreeg ondanks een positief advies van de Raad geen geld. ,,Van der Laan begrijpt niet dat distributie niet als een ondersteunende functie kan worden gezien. Zonder de drie-eenheid productie, distributie en vertoning heb je helemaal niets. Iedereen is nu euforisch omdat film 20 miljoen euro krijgt. Maar als Van der Laan zegt dat zij niet langer het onderscheid tussen artistieke en publiekfilms wil hanteren dan staan straks alle grote producenten voor in de rij en gaan er met het geld vandoor. Daarom is het goed en belangrijk dat het Filmfonds nu probeert een deel van dat geld te reserveren voor de artistieke film.''