Groei Amerikaanse economie sterker

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 3,3 procent op jaarbasis. Het ministerie van Handel, dat het percentage bekendmaakte, heeft daarmee zijn opgave van eind augustus opwaarts gecorrigeerd. Het vorige percentage dat het ministerie noemde, was 2,8. De eerste raming, van eind juli, kwam uit op 3 procent. Dat het uiteindelijke groeipercentage hoger is, komt voor een deel door het toenemen van de voorraden bij het bedrijfsleven.