Geen verbetering fraude-aanpak

De ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken weten niet of ze in de afgelopen vier jaar resultaat hebben geboekt bij het bestrijden van fraude. In 2000 beloofden de ministers de regie en coördinatie van fraudebestrijding te verbeteren. De aansturing is verbeterd, maar door het gebrek aan coördinatie is er nauwelijks zicht op de echte aanpak van fraude. Dat blijkt uit het onderzoek Fraudebestrijding: stand van zaken 2004 van de Algemene Rekenkamer.