Geen nieuwe wegen, maar wel bredere

Het kabinet ziet het niet als zijn taak de files weg te werken, maar wel de reistijd voorspelbaar en betrouwbaar te houden. Er is geen geld voor de aanleg van nieuwe autosnelwegen. Om toch de vaart erin te houden, wil minister Peijs drie dingen: notoire knelpunten aanpakken, bestaande wegen beter benutten, en betalen voor het gebruik van drukke wegen. Als streefwaarde geldt dat de reistijd op snelwegen in de spits maximaal anderhalf keer zo lang duurt als buiten de spits. Daarbij is het toverwoord innovatie.

De grootste winst moet worden geboekt door het verbreden van bestaande snelwegen. Er komen spitsstroken bij. Een enkele snelweg zoals de A27 tussen Utrecht en Breda wordt wellicht voorzien van een tweede verdieping.

Maar er is meer. Rijkswaterstaat belooft meer aandacht voor parallelle wegen als alternatief voor de intensief gebruikte wegen, zoals de provinciale weg tussen Haarlem en Vinkeveen naast de drukke A9. Internationaal verkeer kan worden gescheiden van lokaal verkeer, zoals op de zuidelijke ringweg A12 van Utrecht. Lampjes in het wegdek moeten helpen bij het `ritsen'. De zogenoemde toeritdosering wordt aangescherpt. Nu nog doseren verkeerslichten bij opritten het aantal auto`s, straks kunnen opritten van snelwegen zelfs worden afgesloten om de doorstroming te bevorderen.

Veel hoeven sommige maatregelen niet te kosten. Wegbeheerders kunnen winst boeken door hun verkeerslichtenregeling op elkaar af te stemmen. Ter voorkoming van verkeersinfarcten in de steden moeten gemeenten in hun regio afspreken op welke tijden winkels bevoorraad worden. Er zijn proeven gedaan voor medegebruik van busbanen door vrachtwagens. Naar analogie van de weersverwachting komt er een verkeersverwachting voor de beste route en parkeerplaats van die dag.

Bedrijven worden op hun verantwoordelijkheid aangesproken. Extra bussen kunnen werknemers ertoe verleiden niet langer de auto te pakken naar hun werk, zo is gebleken tijdens een proef in de Haagse wijk Bezuidenhout. Het autogebruik door forensen daalde bij de bedrijven Siemens en Nationale-Nederlanden in drie jaar met 6 procent. Onnodig goederenvervoer wordt tegengegaan door andere verpakkingen en door meer samenwerking tussen verladers en vervoerders.

Ten slotte de technische hoogstandjes: automatische voertuiggeleiding waarbij de techniek het besturen overneemt (er komt een proef tussen Almere en Hoofddorp); het koppelen van trein aan auto; en automatisch geleide minibusjes.