`Geen commander in chief'

Negentig minuten Bush-Kerry. Vertaling van een sleutelmoment.

BUSH: Mijn tegenstander zegt dat hulp op komst is. Maar welke boodschap gaat uit van `verkeerde oorlog, verkeerde plek, verkeerd moment' voor onze troepen die hun leven riskeren? Niet een boodschap van een commander in chief, tenzij we hier te maken hebben met `een geweldige misleiding'.

Bovendien, hulp is op komst, maar dat kun je moeilijk beweren wanneer je weet dat hij tegen de 87 miljard dollar aan extra uitrusting voor onze troepen heeft gestemd. Om dan te zeggen dat hij daar vóór heeft gestemd vóórdat hij er tegen stemde. Niet precies wat je van een commander in chief verwacht. [...]

LEHRER: Senator Kerry. [...]

KERRY: Goed, u moet weten, toen ik over de 87 miljard dollar sprak, ben ik in de fout gegaan door de manier waarop ik over de oorlog sprak. Maar de president heeft de fout gemaakt Irak binnen te vallen. Wat is erger?

Ik ben de overtuiging toegedaan dat wanneer je weet dat iets fout gaat, je het goedmaakt. Dat heb ik in Vietnam geleerd. Toen ik terug kwam van die oorlog zag ik dat die fout was. Sommige mensen zijn verbolgen over het feit dat ik ben opgestaan en `nee' heb gezegd, maar dat is wat ik heb gedaan. En dat is wat ik met die stemming heb gedaan. En ik zal de troepen naar een overwinning leiden.

LEHRER: Goed, nieuwe vraag. Twee minuten, senator Kerry. U spreekt over Vietnam. In 1971 zei u tegenover het Congres, na terugkeer uit Vietnam, en ik citeer: ,,Hoe vraag je een man de laatste te zijn om voor een fout te sterven?'' Sterven Amerikanen op dit moment voor een fout?

KERRY: Nee, en dat hoeven ze ook niet te doen, uitgaande van het leiderschap waar ik voor sta.

Ik ben ervan overtuigd dat we dit moeten winnen. Daar zijn de president en ik het altijd over eens geweest. En van begin af aan heb ik voor het verlenen van die autoriteit gestemd. Omdat ik van mening was dat Saddam Hussein een gevaar vormde. Inlichtingen daarover vond ik geloofwaardig.

Maar ik heb ook een aantal beperkingen verwoord die we zouden moeten opleggen om te opereren vanuit kracht en sterkte. Dat heeft de president ook beloofd. Hij ging naar Cincinnati en hield een toespraak waarin hij zei: ,,We zullen het zorgvuldig plannen, we zullen voorzichtig handelen. We zullen er voor zorgen dat oorlog niet onvermijdelijk is. We handelen met onze bondgenoten.''

Niets van dit alles heeft hij gedaan. [...] Wat we nodig hebben is een president die begrijpt hoe we deze landen bijeen moeten brengen en die het belang van gezamenlijkheid doorziet. Daar hebben zij een belang bij. Ze hadden er altijd belang bij. Voor de Arabische landen is het van belang geen burgeroorlog te hebben. De Europese landen hebben er belang bij dat het geen chaos is voor hun stoep. Maar de huidige president heeft niet eens het soort van leiderschaps-toppen belegd waarbij die mensen bijeen worden gebracht opdat ze ook investeren in die staten. Sterker nog, hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft ze van zich afgeduwd. Toen secretaris-generaal Kofi Annan de Verenigde Naties aanbood, zei hij: ,,Nee, nee, we gaan dit alleen doen.''

En om voor Halliburton de oorlogsbuit te behouden, hebben ze letterlijk een memorandum van het ministerie van Defensie doen uitgaan dat zei: ,,Als je niet voor de oorlog bent geweest, doe dan geen moeite je aan te melden voor de wederopbouw.'' Dat is niet bepaald de manier waarop je mensen uitnodigt.

LEHRER: Negentig seconden.

BUSH: ,,Dat is volledig absurd. Natuurlijk zijn de VN aangezocht. En we steunen de VN-missie daar. Ze hebben zich teruggetrokken nadat Sergio de Mello werd gedood. Maar nu zijn ze terug en helpen ze met de verkiezingen.

Mijn tegenstander zegt dat we geen bondgenoten hebben in deze oorlog. Wat denkt u dat dat zegt over Tony Blair. Of over Aleksander Kwasniewski van Polen? Je kunt geen bondgenootschap bouwen wanneer je neerkijkt op het aandeel van degenen die aan de zijde staan van de Amerikaanse militairen in Irak. Bovendien, hij zegt dat de basis voor het plan van slagen in Irak is landen op te roepen deel te nemen. Wat is dan precies de boodschap? ,,Sluit u alstublieft aan bij ons in Irak. Wij misleiden. Volg ons in een oorlog die de verkeerde is en op de verkeerde plaats op het verkeerde moment wordt gevoerd.''

Ik weet hoe deze mensen denken. Ik heb de hele tijd met hen te maken. Ik zit regelmatig rond de tafel met de leiders van de wereld en ik spreek hen regelmatig telefonisch. Zij zullen zich niet aansluiten bij iemand die zegt: ,,Dit is de verkeerde oorlog op de verkeerde plaats op het verkeerde moment.''

Ik weet hoe deze mensen denken. Ik heb de hele tijd met hen te maken. Ik zit regelmatig rond de tafel met de leiders van de wereld en ik spreek hen regelmatig telefonisch. Zij zullen zich niet aansluiten bij iemand wiens diepe overtuigingen voortdurend veranderen wegens de Amerikaanse politiek. [...]

www.nrc.nl volledige tekst DEBAT