Europa geteld

Overgewicht is een van de belangrijkste risicofactoren in het moderne leven. Met roken, alcoholmisbruik en gebrek aan beweging is het de belangrijkste oorzaak van niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes en aandoeningen aan hart- en bloedvaten. De laatste jaren is het aantal Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbeld. Van ernstig overgewicht is sprake bij een body mass index (BMI) van meer dan 30. De BMI wordt berekend door het gewicht (in kilogram) te delen door het kwadraat van de lengte (in meters). Een BMI tussen 25 en 30 is `gewoon' overgewicht. Bijna één op tien Nederlanders is ernstig te zwaar. Binnen Europa valt dat nog mee. Op Malta zijn twee op de vijf mensen te dik. Fransen hebben het vaakst een acceptabel gewicht.