Coalitiepartij D66 negeert regeerakkoord

Anders dan in het regeerakkoord staat, gaat de kleinste regeringsfractie in de Tweede Kamer, D66, voor het verlengen van Tijdelijke referendumwet stemmen.

Het kabinet sprak af die wet op 1 januari 2005 te beëindigen. Maar een voorstel van de oppositie om het te laten bestaan, krijgt volgens het Kamerlid Van der Ham van D66 steun van zijn fractie.

Dit bleek gisteren bij een debat in de Tweede Kamer over een initiatiefvoorstel van PvdA en GroenLinks om het tijdelijke aan de Tijdelijke referendumwet te schrappen. Daarmee zou het in de toekomst mogelijk blijven om raadplegende referenda te organiseren.

Een Kamermeerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP ziet niets in het verlengen van de referendumwet. De steun van D66 is niet noodzakelijk, maar de woordvoerders van CDA en VVD kondigden wel aan de Democraten aan hun handtekening onder het regeerakkoord te houden. Zoniet, zo suggereeerden de Kamerleden Spies (CDA) en Luchtenveld (VVD), dan herzien CDA en VVD mogelijk hun steun aan andere onderwerpen in het regeerakkoord waaraan D66 hecht.

,,Bij verdere discussies over het Hoofdlijnenakkoord (regeerakkoord, red.) en met name over de paragraaf Bestuurlijke Vernieuwing en Openbaar Bestuur, kunnen andere fracties ook ruimte zoeken in de tekst'', zei Luchtenveld. ,,Is dat dreigen met wraak?'' vroeg Kalsbeek (PvdA). ,,We pakken ze wel terug'', interpreteerde Van der Staaij (SGP).

De minister De Graaf (Bestuurlijke vernieuwing, D66) liet gisteren weten dat het kabinet tegen het voorstel is om het raadplegend referendum mogelijk te blijven maken. De reden is, zo liet vice-premier Zalm deze week weten, ,,dat het kabinet tegen ieder referendum is, waar het dan ook over gaat''. De Graaf was hier ongelukkig mee, maar heeft zich aan het kabinetsstandpunt gecommiteerd.

De wet waarover gisteren is gedebateerd heeft niets te maken met het referendum dat waarschijnlijk volgend voorjaar georganiseerd zal worden over de Europese Grondwet. Daarvoor is een aparte wet gemaakt.

Vijf jaar geleden viel het kabinet-Kok over het referendum, nadat senator Wiegel (VVD) tegenstemde. De Tijdelijke referendumwet was het compromis op grond waarvan dat kabinet weer werd gelijmd.