Brussel bundelt informatie voor de binnenvaart

Binnenvaartschepen in Europa krijgen waarschijnlijk een centraal Europees informatiesysteem. De schippers zien dan in een oogopslag de sluistijden, stromingen en andere gegevens uit meer EU-landen. Het overzicht voorkomt wachttijden en energieverspilling. Schippers moeten de vaargegevens nu moeizaam vergaren uit verschillende nationale systemen. Dat leidt soms tot onnodige files voor bijvoorbeeld sluizen, terwijl hun dieselmotoren blijven doorpruttelen. Van de binnenvaartschepen in Europa is een groot deel in Nederlandse handen.