Betere uitwisseling terreurinformatie EU

De lidstaten van de Europese Unie gaan de interne informatie van opsporingsdiensten beter uitwisselen als het gaat om grensoverschrijdende criminaliteit en terrorismebestrijding. Die uitwisseling verloopt nu moeizaam, ondanks de terreuraanslagen in de Verenigde Staten en Madrid.

De Europese ministers van Justitie hebben tijdens een vergadering (JBZ-raad) in Scheveningen gisteren afgesproken dat met name de informatievoorziening aan Europol zal worden verbeterd.

Dat zei minister Donner na afloop van die JBZ-raad. De lidstaten hebben afgesproken dat er geen Europees opsporingsregister komt, maar dat de opsporingsdiensten wel de mogelijkheid moeten krijgen om elkaars opsporingsregisters te raadplegen. De gegevens moeten van gewaarborgde kwaliteit zijn en er moeten zekerheden worden ingebracht tegen misbruik van die gegevens of onterechte privacyschendingen.

De ministers van Justitie hebben verder afgesproken dat als een lidstaat informatie heeft over een mogelijke terreuraanslag in een andere lidstaat, dat land in ieder geval kan rekenen op adequate informatieverstrekking en samenwerking bij de opsporing. Volgens Europees commissaris Vitorino (Justitie) moet het daarbij mogelijk worden dat dat politie- en inlichtingendiensten uit bepaalde EU-lidstaten in de computersystemen van andere landen kunnen kijken bij de bestrijding van terrorisme. De Europese Commissie komt nog dit jaar met voorstellen om justitiesamenwerking binnen de EU ingrijpend te verbeteren.

De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken bespraken gisteren en vandaag de contouren van een nieuw veiligheidsprogramma voor de komende vijf jaar als vervolg op het akkoord van Tampere, vijf jaar geleden. Ook op het gebied van grensoverschrijdende rampenbestrijding behoeft Europese samenwerking verbetering. Volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken wordt er gewerkt aan een Europees alerteringssysteem en mogen in de toekomst niet meer alleen nationale belangen en wetgeving bij crisisbestrijding uitgangspunt zijn, maar ook die van naburige lidstaten.

Vandaag wordt tijdens de JBZ-raad gesproken over een voorstel van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Schilly om de illegale migratie van buiten de Europese Unie aan te pakken. Volgens Schilly stijgt die migratiestroom via de Middellandse Zee nog steeds en krijgen ook West-Europese landen als Duitsland en Groot-Brittannië daarmee te maken. ,,Tachtig procent van de migranten die via die route Europa binnenkomen, reizen door naar elders'', aldus Schilly gisteren. Dat brengt volgens hem ,,stijging van de criminaliteit, stijging van het aantal illegale banen en stijging van het drugsverkeer''met zich mee.

Schilly zou pas vanmiddag uitleggen wat zijn voorstellen behelzen. Volgens diplomatieke bronnen gaat het om een plan voor opvangcentra in Noord-Afrika waar vluchtelingen kunnen worden opgevangen en geselecteerd door EU-functionarissen voordat zij toegang krijgen tot Europa. Groot-Brittannië stelde al eerder voor om vluchtelingen in opvangcentra op te vangen aan de rand van de Europese grenzen voordat zij toegang tot Europa krijgen. De UNHCR heeft voorgesteld om vluchtelingen in eerste instantie in de eigen regio op te vangen.