Aanklacht bouw wegens oplichting en valse facturen

De vier grootste bouwbedrijven van Nederland en twaalf van hun bestuurders staan komend voorjaar terecht wegens oplichting, het vervalsen van facturen en het jarenlang bijhouden van een gefingeerde administratie.

Bouwbedrijf Koop Tjuchem is ook gedagvaard wegens het omkopen van ambtenaren. Het is voor het eerst dat justitie inzicht geeft in het al drie jaar lopende strafrechtelijke onderzoek naar de bouwfraude. Uit de dagvaardingen die justitie vanochtend ter inzage heeft gelegd blijkt dat ook topman Henk Koop van het gelijknamige bouwconcern voor de rechter moet verschijnen.

Behalve Koop Tjuchem worden ook dochterbedrijven van Heijmans, BAM en VolkerWessels vervolgd. Zij hebben volgens justitie jarenlang verboden prijs- en werkafspraken gemaakt. Onderling werden vervalste facturen verzonden, om heimelijke vergoedingen te verrekenen.

Behalve de bouwconcerns worden ook twaalf bestuurders en directeuren van de betrokken ondernemingen vervolgd. Hun wordt het deelnemen in en het leiding geven aan organisaties die de wet overtraden ten laste gelegd.

Eerder al oordeelde een parlementaire enquêtecommissie dat nagenoeg de gehele bouwsector zich structureel schuldig gemaakt heeft aan de verboden praktijken. Kartelautoriteit NMa legde vorig jaar meer dan twintig bouwbedrijven boetes op voor in totaal ruim 100 miljoen euro.

Het landelijke bouwschandaal begon in 2001 met het uitlekken van de schaduwadministratie van bouwbedrijf Koop Tjuchem. Daarin stonden de verboden afspraken. De administratie werd door oud-werknemer Ad Bos naar buiten gebracht. Bos zelf heeft ook een dagvaarding ontvangen. Hij moet zich verantwoorden voor het omkopen van ambtenaren toen hij bij Koop in dienst was.

In totaal zijn aan de bedrijven en personen 146 feiten ten laste gelegd. Bij de acht door justitie onderzochte bouwprojecten waren 72 bouwers betrokken. De overige 68 worden niet gedagvaard. bouwfraude

www.nrc.nl

dossier bouwfraude

bouwfraude

Justitie mikt op acht bouwprojecten

[Vervolg van pagina ] Van de 3.345 projecten met een gezamelijke aanneemsom van 2,9 miljard euro in de schaduwadministratie van Koop Tjuchem waarbij bouwbedrijven verboden afspraken gemaakt hadden, onderzocht justitie er acht met een gezamelijke aanneemsom van 12,7 miljoen euro. Minister Donner (Justitie) zei eerder dit jaar dat het OM niet voldoende capaciteit heeft voor het aanpakken van alle bouwzaken. De acht bouwprojecten die onderzocht zijn waren volgens Justitie exemplarisch voor de jarenlange prijs- en werkafspraken in de sector.

De acht projecten die door justitie zijn onderzocht betreffen onder meer een rioolproject in Hillegom, de bouw van een brug over de Schinkel in Amsterdam, de omlegging van Rijksweg 4 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude en een baanverbreding bij Eindhoven.

Behalve de verboden prijsafspraken worden ook de omkoping van ambtenaren aan Koop ten laste gelegd. Het gaat hier om een ambtenaar van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland die op kosten van de bouwer mee ging op golfreizen en privé-clubs bezocht. De tweede ambtenaar is de ex-directeur Gemeentebedrijven van Hoorn van wie Koop Tjuchem aan appartement boven de marktpijs gekocht zou hebben. Justitie doet nu nog onderzoek naar zeven ambtenaren. Hier worden nog rechtszaken over gevoerd.

De gedagvaarde werknemers van de bouwbedrijven zijn allen bestuurders. Bij BAM gaat het om een regiodirecteur en een bedrijfsleider, van Heijmans om een lid raad van bestuur en twee directeuren. De Heijmans-bestuurder heeft tijdelijk zijn werk neergelegd om zich ,,voor te bereiden op de rechtszaak''. Bij VolkerWessels betreft het twee leden van de directie van wegenbouwpoot KWS.