Zalm oogst waardering Kamer

De Tweede Kamer heeft waardering voor het optreden van vice-premier Zalm (Financiën, VVD) als vervanger van de zieke Balkenende tijdens de algemene politieke beschouwingen, gisteren en eergisteren. Zalm kreeg wel kritiek op de in de ogen van de oppositie af en toe geringschattende manier waarop hij over maatschappelijke problemen sprak.

PvdA-fractievoorzitter Bos complimenteerde Zalm met de manier waarop hij zich in korte tijd had voorbereid op het debat. Bos zei Zalm behandeld te hebben als een volwaardige vervanger van Balkenende en hij verweet de VVD ,,haar eigen vice-premier in dit debat niet serieus te nemen.'' Fractievoorzitter Van Aartsen wilde niet met Zalm in debat over normen en waarden.

GroenLinks-leider Halsema vond dat Zalm zijn ,,best had gedaan'', maar dat zijn inbreng door een gebrek aan inlevingsvermogen aan ,,bloedarmoede'' leed. ,,Het gaat om echte mensen. Als cijfers mensen worden, komt dit kabinet in de problemen'', aldus Halsema.

Fractievoorzitter Verhagen (CDA) prees Zalms snelle voorbereiding (,,Chapeau!'') en Van Aartsen dankte Zalm ,,die inderdaad geen eenvoudige taak had, maar die deze taak meer dan voortreffelijk heeft vervuld.'' Zalm had volgens Van Aartsen ,,in alle helderheid duidelijk gemaakt waarom het kabinet bezig is met de verbouwing van de verzorgingsstaat''.

Zalm was volgens een ingewijde ,,nogal gespannen'' aan het debat begonnen, ,,de algemene politiek ligt hem minder dan het financiële, dat hebben we ook gezien toen Zalm even fractievoorziter was''. Die spanning was vooral in het eerste deel van het debat goed te merken. De oppositie maakte daar gebruik van door Zalm juist op onderwerpen waar hij normaal gesproken weinig mee heeft aan te vallen. Dat leidde af en toe tot pijnlijke situaties, onder meer toen Zalm het plaatsen van meerdere jongeren op een cel verdedigde met de stelling dat dat ,,gezellig'' was. Bos en Halsema waren daar woedend over, en Zalm gaf zijn fout in tweede termijn toe. ,,De Kamer heeft het deze keer met mij moeten doen'', zei Zalm na afloop. ,,Zoals ik al vermoedde, is het heel anders om hier te staan dan te zitten.''