VU wil verbod gezichtssluiers

De Vrije Universiteit in Amsterdam wil het dragen van gezichtsbedekkende sluiers (niqaab, burka) verbieden. Ook wil het college van bestuur dat handdruk en oogcontact tussen mannen en vrouwen mogelijk moeten zijn. Uitgangspunt van de voorgestelde huisregels is ,,een open en directe communicatie met studenten, zoals die onze (westerse) cultuur gebruikelijk is''. Twee aan de VU verbonden juristen hebben zich in een opiniestuk tegen de maatregelen gekeerd.