VS en EU

De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan de samenwerking en uitwisseling van informatie bij terrorismebestrijding intensiveren. Zo zal Amerika op permanente basis een FBI-functionaris stationeren bij Europol in Den Haag. Ook zal de samenwerking met Eurojust worden geïntensiveerd. En er zal, volgens de Nederlandse minister van Justitie Donner, minimaal een keer per jaar op het hoogste niveau overleg plaatshebben.

Dat bleek vanochtend, na afloop van besprekingen tussen de Amerikaanse minister van Justitie Ashcroft en zijn Europese collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken in Scheveningen. Eurocommissaris Vitorino noemde samenwerking tussen de VS en de EU een `sleutelvoorwaarde' voor effectieve terrorismebestrijding.

Volgens Ashcroft kunnen er in de toekomst meningsverschillen zijn over de inschatting en aanpak van terrorisme tussen de VS en individuele lidstaten van de EU. ,,Maar staten hebben het recht om het niet eens te zijn.''