Voetbal vatbaar voor criminelen

De bedrijfstak betaald voetbal is kwetsbaar voor inmenging van de georganiseerde misdaad. De sector moet meer investeren om te voorkomen dat criminele organisaties greep krijgen op de sector.

Dit blijkt uit een zogenoemde preventieve doorlichting door KPMG Integrity & Investigation Services in opdracht van het ministerie van Justitie. Het rapport is aangeboden aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de clubs in het betaald voetbal.

,,Een slecht onderbouwd rapport'', zegt Mark Boetekees, manager juridische zaken van de KNVB. Hij wijst erop dat veel voorgestelde maatregelen al zijn ingevoerd.

Op meerdere terreinen constateert het rapport een verhoogd risico van criminele infiltratie. Het gaat daarbij om spelerstransfers, financiering en exploitatie van stadions, sponsoring en het gokken op wedstrijduitslagen. Meer transparantie is geboden en de clubs zouden meer moeten investeren in het vergroten van de weerbaarheid. Bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoanalyse, het screenen van bestuurders en geldschieters en onafhankelijk analyseren van de geldstromen.

Het ministerie van justitie is enkele jaren geleden gestart met het preventief doorlichten van bedrijfssectoren. Er wordt alleen gekeken naar de kwetsbaarheid en risico's voor inmenging door de georganiseerde misdaad.

Volgens KNVB-jurist Boetekees is er ,,geen sprake van een weergave van de feitelijke situatie''. Ook bij de conclusies en aanbevelingen zet de KNVB vraagtekens. Boetekees: ,,Van het in kaart brengen van het financieële beleid van de clubs is met de invoering van het nieuwe en transparante licentiereglement al sprake. Ook bestaat al lang de mogelijkheid wangedrag van personen te bestraffen. Het onderzoek suggereert dat niet uit te sluiten is dat scheidsrechters worden omgekocht. Ik kan u verzekeren dat onze scheidsrechters niet omkoopbaar zijn.''