Versnipperde hulp

Bij een moord staat de verdachte in de beklaagdenbank, en dat is niet de hulpverlener die de verdachte in behandeling heeft. Toch plegen instanties na de moord op een kind van wie de ouders worden verdacht onderzoek en zinnen ze op nieuwe maatregelen van hulpverleners. Dit gebeurt nu ook in de nasleep van de moord op het driejarige meisje Savanna, van wie de moeder en haar vriend worden verdacht. De verdachten stonden onder toezicht van een gezinsvoogd die, ondanks klachten van de buren over geweld binnen het gezin, de situatie in de hand dacht te hebben. Na zo'n moord is het gemakkelijk vast te stellen dat de gezinsvoogd verkeerd had geoordeeld. Maar het is geen eenvoudige keuze of opvoedingsbegeleiding moet worden voortgezet dan wel dat kinderen uit huis moeten worden geplaatst.

Mensen die hun kinderen niet kunnen opvoeden, zijn er altijd geweest. Ook moorden zullen zich blijven voordoen, hoe de hulpverlening ook is ingericht. Dat doet er niet aan af dat de jeugdzorg bureaucratisch is en over te veel instanties is verdeeld. Gezinsvoogden besteden slechts 20 procent van hun tijd aan contacten met ouders en kinderen, de rest gaat op aan vergaderen en papierwerk. De Wet op de Jeugdzorg, die op 1 januari ingaat, bestrijdt deze verkokering. Gezinsvoogdij, jeugdreclassering en het advies- en meldpunt kindermishandeling worden ondergebracht bij de bureaus jeugdzorg. Een lofwaardige doelstelling is dat de cliënt meer greep krijgt op de zorg. Maar de verwezenlijking hiervan dreigt verstrikt te raken in nieuwe rompslomp. Afdelingen moeten fuseren en er komen bij de jeugdzorg nieuwe kwaliteitssystemen, individuele zorgplannen en inhoudelijke protocollen. Hopelijk biedt het plan om de jeugdzorg zoveel mogelijk lokaal te laten werken hieraan tegenwicht. Hoe minder mensen per afdeling, des te minder er wordt vergaderd.

Aan moord op een kind gaat vaak mishandeling vooraf. De meldingen daarvan horen niet alleen bij hulpverleners, maar ook bij justitie terecht te komen. Ouders die hen mishandelen, horen niet bij hun kinderen thuis.

Commentaren verwoorden het standpunt van NRC Handelsblad. Deze standpunten ontstaan in discussies tussen commentatoren en hoofdredactie. De commentaren verschijnen onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur.