`Toetreding Turkije goed voor de EU'

Als Turkije lid wordt van de Europese Unie zal dat zowel voor dat land als de bestaande lidstaten van de Unie positieve economische gevolgen hebben.

Dit staat in een nog vertrouwelijk rapport van de Europese Commissie, dat in bezit is van het persbureau Reuters.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie geeft volgende week woensdag aan of de hervormingen in Turkije zo ver zijn gevorderd dat er daadwerkelijk onderhandelingen over toetreding met deze kandidaat voor het lidmaatschap kunnen beginnen. Na de toezegging van de Turkse premier Erdogan vorige week dat de strafwet in zijn land zou worden hervormd, liet Europees Commissaris Verheugen al weten dat er geen obstakels meer waren voor Turkije om de onderhandelingen te beginnen. De regeringsleiders van de 25 lidstaten van de Unie moeten hierover in december een definitief besluit nemen op basis van het rapport van de Europese Commissie.

In het concept-rapport staat dat in zijn algemeenheid alle huidige lidstaten van de Unie zullen profiteren van een Turks lidmaatschap, zij het beperkt. Voor Turkije zelf levert het volwaardig deelnemen aan de Unie aanzienlijke economische voordelen op. In het rapport wordt geconstateerd dat er nu al sprake is van een grote verwevenheid tussen de economieën van Turkije en de Europese Unie.

De kosten van de Turkse toetreding worden ruw geschat op een jaarlijks bedrag van tussen de 16 en 28 miljard euro vanaf het jaar 2025. Dit komt overeen met 0,1 tot 0,17 procent van het bruto binnenlands produkt van de gehele Unie. In het rapport wordt echter aangegeven dat dit hypothetische cijfers zijn, omdat onderhandelingen over toetreding ook weer van invloed zijn op de Turkse economie.

Volgens de studie is Turkije zich snel aan het hervormen. Dit was ook de voorwaarde van de Europese Unie om de onderhandelingen met het land te beginnen. De Europese Commissie kreeg opdracht aan te geven of Turkije voldoet aan de zogeheten `Kopenhagen-criteria' die de minimumnormen aangeven voor kandidaat-lidstaten ten aanzien van democratie, mensenrechten, rechtsstaat en economie. ,,Turkije kan een belangrijk voorbeeld worden van een land met een bevolking die in meerderheid moslim is, dat hecht aan fundamentele principes zoals vrijheid, democratie, het respecteren van mensenrechten, en de rechtsstaat'', aldus het rapport.

Voorts wordt het strategische belang van Turkije als lid van de Europese Unie benadrukt. Het Turkse lidmaatschap zal invloed hebben op de buitenlandse politiek in tal van de nabijgelegen onstabiele regio's, zo wordt gesteld.

De Europese regeringsleiders zullen in december, als zij akkoord gaan met de toetredingsonderhandelingen ook moeten aangeven wanneer deze moeten beginnen. Diverse leiders hebben al laten weten dat Turkije niet voor 2015 lid zal kunnen worden.

Maar ook na een volwaardig lidmaatschap zal er nog sprake zijn van diverse overgangsregelingen, zo is de verwachting. Deze zouden bijvoorbeeld kunnen gaan gelden voor het vrij verkeer van personen tussen de landen van de huidige Unie en Turkije en de landbouwsubsidies.