Steun kabinet laag

. Een meerderheid van de CDA-kiezers zegt weinig of heel weinig vertrouwen te hebben in het kabinet. Een jaar geleden had 61 procent van de CDA-aanhang nog wél vertrouwen in Balkenende II.

Dit blijkt uit een peiling die TNS NIPO in de dagen na prinsjesdag heeft gehouden onder een representatieve steekproef van 860 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Het vertrouwen in het kabinet heeft hierdoor een nieuw dieptepunt bereikt. Van de stemgerechtigde bevolking heeft 77 procent (heel) weinig vertrouwen in het kabinet, 19 procent (heel) veel. De aanhang van alle coalitiepartijen heeft nu in meerderheid (heel) weinig vertrouwen in dit kabinet. Onder PvdA-kiezers heeft 97 procent er (heel) weinig vertrouwen in. Van de traditioneel gezagsgetrouwe aanhang van ChristenUnie en SGP zegt eveneens een minderheid (heel) veel vertrouwen te hebben in het kabinet.

Zo'n gering vertrouwen in een zittende regering is zeer ongebruikelijk in Nederland, en mogelijk zelfs niet eerder voorgekomen. Een jaar geleden genoot de ploeg van Balkenende ook al weinig steun, maar stond in elk geval de CDA-aanhang nog in ruime meerderheid achter het kabinet.

Paars II had aanvankelijk het vertrouwen van bijna de helft van de bevolking. Met de opkomst van Pim Fortuyn daalde dit wel, maar niet zó ver, aldus eerdere metingen van TNS NIPO. Ook de kabinetten Lubbers III (begin jaren '90) en Van Agt I (eind jaren '70) genoten aanzienlijk meer steun dan het huidige kabinet.