Spanningen lopen op tussen kabinet en kiezer

Het kabinet vraagt om `vertrouwen', de vakbeweging is in rep en roer. Tussen politiek en maatschappij loopt de spanning hoog op. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen voelden ook de coalitiepartijen de behoefte om het kabinet tot concessies te dwingen. Die stond de inval-premier, minister Zalm, met een knipoog toe. Zaterdag worden demonstraties in Amsterdam verwacht, waarvan niemand nog weet hoe groot die zullen uitvallen.

Wezenlijk is er deze week weinig veranderd aan het pakket maatregelen dat bij prinsjesdag is voorgesteld. Het verwijt van `doofheid' was gisteren aan het adres van het kabinet in de Kamer van meer kanten te horen. De een ziet een ambitieuze hervormingsagenda die in 2006 resultaten zal afwerpen. De ander meent dat de beschaving ten onder gaat aan het harteloze boekhouderschap van een rechts kabinet. Algemeen was de roep aan de ministersploeg om beter uit te leggen aan de samenleving waaróm dit toch allemaal nodig is.