Rijk moet kleine scholen stimuleren

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) moet scholen met een eenmalige subsidie stimuleren weer kleiner te worden. Dat staat in een advies van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van de minister, dat deze week is verschenen.

Volgens de raad willen veel scholen kleiner worden, maar worden ze daarin belemmerd doordat ze te weinig geld hebben voor de huisvesting. Toch zijn leerlingen gebaat bij kleinere scholen, schrijft de raad. ,,Er is op kleinere scholen meer sociale controle en er is meer betrokkenheid van leraren en ouders.'' Bovendien is het aantrekkelijker voor leraren om op een kleine school te werken en nemen leerlingen gemakkelijker lesstof op.

Sinds het einde van de jaren tachtig heeft de overheid juist een schaalvergroting in het onderwijs gestimuleerd. Toenmalig minister Ritzen (PvdA) beloonde scholen die fusies aangingen. Volgens hem waren grote scholen efficiënter en konden ze zo professioneler bestuurd worden. Scholen die samengingen in grote scholengemeenschappen werden bovendien beloond, waardoor ook de schoolgrootte groeide. Gemiddeld telt een middelbare school 1.360 leerlingen.