Pleegt mijn kennis fraude?

Een kennis woont met zijn partner in een huurhuis en hij noch zijn partner wil dat huis verlaten, maar hij wil wel iets opbouwen voor de toekomst. Hij kocht daarom een appartement in Amsterdam. In een gezelschap vertelde hij dat hij zich `wel móést inschrijven' op het adres van het appartement, `anders krijg ik de hypotheek niet rond'. Hij wil het appartement verhuren en de hypotheek aflossen na de verkoop. Ik zei dat deze constructie naar belastingfraude riekt. Dat werd mij kwalijk genomen, want zo zei hij, de inschrijving op het nieuwe adres was `alleen maar voor de bank'. Doe ik hem onrecht? (G. van U.)

Helemaal beoordelen kan ik dit niet, omdat er enkele essentiële gegevens ontbreken. Uw vriend mag net zoveel huizen kopen en hypotheken verstrekken als hij wil, maar het gaat hier om de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente van zijn belastbare inkomen. Dat kan alleen wanneer dit appartement zijn feitelijke hoofdwoning is. Een vereiste is dan onder meer dat hij daar ingeschreven staat en niet de huurder. De belastingdienst controleert dat. De geldverstrekker moet meestal toestemming geven voor verhuur. Ik denk dat de door u geschetste constructie niet opgaat.

    • Adriaan Hiele