Peijs wil onderzoek dubbeldek-snelweg

Minister Peijs (Verkeer) gaat serieus werk maken van de dubbeldeks- of hoge snelweg. Dat kondigt ze aan in de nota Mobiliteit die vandaag openbaar wordt gemaakt.

Peijs wil in een planstudie na laten gaan of een snelweg op palen boven de A27 tussen Utrecht en Breda een oplossing is voor het toenemende fileprobleem.

In deze studie, meldt minister Peijs, ,,zal een hoge snelweg als concreet oplossingslaternatief worden uitgewerkt en afgewogen tegen andere oplossingen''. De planstudie kan in het algemeen worden gezien als het begin van de uitvoering.

Vorig jaar liet de minister na een bezoek aan Shanghai al weten enthousiast te zijn voor het idee. De Tweede Kamer heeft herhaaldelijk aangedrongen op onderzoek naar de haalbaarheid van de dubbeldeks-snelweg. In 2003 werd hierover een motie aangneomen van het VVD-Kamerlid Hofstra. Als meest geschikte trajecten werden toen genoemd de A28 bij Zwolle, de A1-A9 bij Muiderberg en de A10 rond Amsterdam.

In de nota Mobiliteit staat dat het wegverkeer tot 2020 met veertig procent zal toenemen. Daarvoor is de capaciteit van het hoofdwegennet onvoldoende. Ook de belasting op provinciale wegen neemt hierdoor fors toe. Peijs wil de komende jaren het snelwegennet met tien procent uitbreiden. Daarbij horen de A4 Midden-Delfland en de tunnel in de A2 bij Maastricht. Peijs heeft een belangrijk deel van de hiervoor benodigde financiën gereserveerd na 2010, maar wil volgens haar woordvoerder de werkzaamheden vóór dat jaar starten. Uit het plan en de financiële verantwoording blijkt echter dat de omstreden aansluiting van de A4 op de A20 door Midden Delfland niet, zoals eerder werd aangekondigd, voor 2010 gereed zal zijn.