Particulier speurwerk

Het hoofdartikel Grijs politiewerk (24 september, pagina 7) begon met: De particuliere veiligheidsmarkt ,,blijft een enigma'. Dit citaat van de hoogleraar forensische expertise A. Hoogenboom werd toegeschreven aan een studie in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak. Dit is niet juist. Hoogenboom schreef het inleidende hoofdstuk van de bundel Particulier speurwerk verplicht waarin een studie door J.D.L. Nuis in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak de hoofdmoot vormde. Met de bijdrage van Hoogenboom zegt de Raad geen enkele bemoeienis te hebben gehad.