Nieuw onderzoek naar opvang junks Heerlen

De gemeente Heerlen laat opnieuw onderzoeken waar een dag- en nachtopvang voor verslaafden en daklozen kan komen. In juli moest wethouder R. de Wit (SP) aftreden, nadat zij een locatie nabij het centrum had aangewezen als opvangplaats. De gemeenteraad verwierp dit na protesten uit de buurt.