Moskou accepteert `Kyoto'

De Russische regering legt het Kyoto-protocol voor aan het parlement, de Doema. Daarmee komt het in werking treden van het akkoord, dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen, een flinke stap dichterbij.

Goedkeuring door de Doema wordt algemeen verwacht en is van doorslaggevend belang, te meer omdat de VS zich drie jaar geleden terugtrokken. Voor de inwerkingtreding is vereist dat de parlementen van 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de uitstoot van broeikasgassen het akkoord ratificeren. Met Rusland (17 procent van de uitstoot) haalt `Kyoto' die grens.

De Russen hebben zich lang verzet tegen ratificatie. Zij vrezen dat hun doelstelling om het bruto nationaal product in 2010 te verdubbelen erdoor in gevaar komt. Premier Michail Fradkov en minister van Industrie en Energie Viktor Christenko twijfelden of invoering van het akkoord enig goeds zal brengen. Een van president Poetins belangrijkste economische adviseurs, Andrej Illarionov, was fel tegen. ,,Kyoto is gebaseerd op de meest onbeschaamde ingrepen in de economische groei en in het algemeen op de ontwikkeling van de menselijke beschaving en kan worden vergeleken met fascisme'', zei hij deze week nog.

De EU heeft echter grote druk uitgeoefend om toch akkoord te gaan. In ruil heeft ze steun toegezegd voor Ruslands pogingen lid te worden van de Wereldhandelsorganisatie WTO. Die toezegging heeft de Russische ministers

van Buitenlandse Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen en Economische Zaken over de streep getrokken.

Het protocol is in 1997 gesloten. Broeikasgassen gelden als oorzaak van de opwarming van de aarde en de klimaatveranderingen die daar het gevolg van zijn.

    • David Jan Godfroid