Misdaad risico voor voetbal

De bedrijfstak betaald voetbal is kwetsbaar voor inmenging van de georganiseerde misdaad. De sector moet meer investeren om te voorkomen dat criminele organisaties greep krijgen op de sector.

Dit blijkt uit een zogeheten preventieve doorlichting door KPMG Integrity & Investigation Services in opdracht van het ministerie van Justitie. Het rapport is aangeboden aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en de clubs in het betaald voetbal.

,,Een slecht onderbouwd rapport'', zegt Mark Boetekees, manager juridische zaken van de KNVB. Hij wijst erop dat een aantal van de voorgestelde maatregelen al zijn ingevoerd.

Op meerdere terreinen constateert het rapport een verhoogd risico van criminele infiltratie. Het gaat daarbij om spelerstransfers, financiering en exploitatie van stadions, sponsoring en het gokken op wedstrijduitslagen. Bij spelerstransfers gaat het niet alleen om veel geld, maar ontbreekt vaak de tijd om naar de achtergronden van de betrokken gelden te kijken. Meer transparantie is geboden en de clubs zouden meer moeten investeren in het vergroten van de weerbaarheid. Bijvoorbeeld door het opstellen van een risicoanalyse, het screenen van bestuurders en geldschieters en onafhankelijke monitoring van de geldstromen.

Het ministerie van Justitie is enkele jaren geleden begonnen met het preventief doorlichten van bedrijfssectoren. Er wordt alleen gekeken naar de kwetsbaarheid en risico's voor een eventuele inmenging van de georganiseerde misdaad. Het onderzoek van de bedrijfstak betreft een beperkt casusonderzoek aan de hand van achttien interviews met direct betrokkenen en literatuuronderzoek. De onderzoekers waarschuwen dan ook voor generalisering van de resultaten.

Volgens KNVB-jurist Mark Boetekees is er ,,geen sprake van een weergave van de feitelijke situatie''. Ook bij de conclusies en aanbevelingen zet de KNVB vraagtekens. Boetekees: ,,Van monitoring van financieel beleid van de clubs is met de invoering van het nieuwe en transparante licentiereglement al sprake. Ook bestaat al lang de mogelijkheid wangedrag van personen te bestraffen en heeft de FIFA in 2001 nieuwe internationale transferregels ingevoerd. Het onderzoek suggereert dat niet uit te sluiten is dat scheidsrechters worden omgekocht. Ook hier ontbreekt een feitelijke onderbouwing, hetgeen ook logisch is. Ik kan u verzekeren dat onze scheidsrechters niet omkoopbaar zijn.''

De gevoeligheid is groot door de omvangrijke sommen geld die in het betaald voetbal omgaan. De bestedingen in de sector bedroegen volgens de onderzoekers in 1998 ruim 1,6 miljard euro waarvoor de consumenten, de sponsors en de overheid verantwoordelijk zijn.