Minister van Onderwijs onder vuur

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) moet zich opnieuw in de Tweede Kamer verantwoorden voor haar betrokkenheid bij een fraudezaak van de Technische Hogeschool Rijswijk. De Kamerfracties van PvdA en SP zullen vandaag een extra debat aanvragen met de minister. Aanleiding hiervoor zijn gisteren vrijgekomen documenten.

Van der Hoeven, destijds Kamerlid, was van april 1999 tot juni 2002 bestuurslid van de Technische Hogeschool Rijswijk. Volgens de commissie-Schutte, die de subsidiefraude van hogescholen heeft onderzocht, heeft de TH Rijswijk zich in die periode schuldig gemaakt aan misbruik van overheidsgeld. De vraag is of Van der Hoeven op de hoogte was van het misbruik, en of ze tijdig aan de bel heeft getrokken. In een Kamerdebat in april dit jaar zei ze dat ze pas in april 2002 werd geïnformeerd over de onregelmatigheden.

Uit notulen van twee bestuursvergaderingen, die gisteren aan de Tweede Kamer ter beschikking zijn gesteld, blijkt dat Van der Hoeven in de vergadering van april 2002 inderdaad ,,geschokt'' is door ,,de mogelijke onregelmatigheden''.

In de informatie aan de Kamer ontbreken echter de notulen van januari en februari 2002. Tijdens die bestuursvergaderingen zou Van der Hoeven al vragen hebben gesteld over mogelijk gesjoemel met de subsidie voor studenten, zo zei zij zelf tijdens het Kamerdebat in april. Dit valt door de ontbrekende notulen nog niet te verifiëren.

Volgens PvdA en SP blijft een aantal vragen in de zaak onbeantwoord. Kamerlid F. Vergeer (SP): ,,Uit de notulen blijkt dat de minister geen verdere actie heeft ondernomen. Ze heeft de Kamer onvolledig geïnformeerd.'' Kamerlid J. Tichelaar (PvdA) zegt de notulen van januari en februari 2002 te willen hebben. Volgens hem blijkt uit jaarverslagen en andere stukken dat Van der Hoeven wel degelijk moet hebben geweten van de misstanden. Tichelaar: ,,De minister heeft de Kamer onjuist geïnformeerd.'' Ook wil Tichelaar meer informatie over de afvloeiingsregeling voor de in januari 2002 onvrijwillig vertrokken bestuursvoorzitter H. Michalides van de TH Rijswijk.

Volgens de commissie Schutte heeft de TH Rijswijk, die sinds vorig jaar is gefuseerd met de Haagse Hogeschool, ten onrechte zo'n 2,3 miljoen euro ontvangen van het ministerie van OCW. Vanaf 1998 heeft de hogeschool zich aan vijf onwettige constructies schuldig gemaakt.

Zo vroeg de school subsidie aan voor 162 studenten die de eenjarige `kopcursus' Topjaar management volgden. Hetzelfde deed de school met 88 Antilliaanse studenten die er alleen een stage volgden en 148 deelnemers aan een cursus Arbo-management.

In totaal hebben hogescholen, universiteiten en mbo-instellingen tussen 1998 en 2003 volgens Schutte ten onrechte een bedrag van circa 58 miljoen euro geïnd. Juist vandaag debatteert de Kamer met staatssecretaris Rutte (Onderwijs, VVD) over de uitkomsten van het onderzoek van Schutte.