Kritiek kamer op aanpak banen

De Tweede Kamer is ontevreden over de aanpak van langdurige werkloosheid in de afgelopen jaren. In 2002 had 16 procent na een jaar uitkering nog geen baan of opleiding. Een jaar later was dit 17 procent, terwijl de regering een nulprocent-doelstelling had. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) zei vanochtend in een Kamerdebat het niet nodig te vinden om ,,weer een nieuw plan of weer een subsidie'' te bedenken.

In 1997 besloot de EU dat regeringen werklozen binnen twaalf maanden een baan of een reïntegratietraject aan moesten bieden. Daarop startte het project `Sluitende Aanpak' van het ministerie van Sociale Zaken, dat de Kamer vandaag evalueerde. Van Hoof vindt dat Nederland ,,wel enigszins'' geslaagd is, omdat er prestatieafspraken met reïntegratiebedrijven gemaakt zijn.

Mensen die het grootste risico lopen om werkloos te worden, zijn door gemeenten of het UWV behandeld. Volgens Kamerlid Bruls (CDA) heeft niemand ooit in de aanpak geloofd, maar ,,we zitten er wat Europa betreft nog een aantal jaren aan vast''. GroenLinks wil de resultaten beïnvloeden door een jeugdwerkgarantieplan. ,,Iedere jongere moet bij zijn of haar lurven worden gepakt'', meent Kamerlid Van Gent.

Net als haar VVD-collega Weekers vindt ze een grondig onderzoek nodig. Volgens hem heeft het ,,verbouwen'' van de WAO geen zin. Het kabinet wil de WAO in 2006 door nieuwe wetten vervangen. Volgens de PvdA wordt dit ,,een bureaucratisch monstrum'' dat niets bijdraagt aan de sociale zekerheid.