Kilometerheffing én tol op wegen

Het kabinet wil voor het autoverkeer op snelwegen een kilometerheffing én een tolheffing (voor speciale projecten als tunnels) invoeren. Dit blijkt uit de nota Mobiliteit van minister K. Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) die vandaag officieel openbaar wordt gemaakt.

De kilometerheffing is voor alle automobilisten, de tolheffing wordt speciaal ingevoerd om toenemende files tijdens de spits te verminderen. Deze maatregel zal worden ingevoerd op ,,alle plaatsen en tijden waar capaciteitsproblemen optreden''.

Het kabinet wil de opbrengst van deze tolheffing (bij de grootste knelpunten in het wegennet) weer gebruiken om de kilometerheffing te verlagen. Uit financiële doorrekeningen die het kabinet heeft laten maken, blijkt dat de heffingen voordeel opleveren. Vooral doordat het aantal gereden kilometers zal verminderen, volgens het Centraal Planbureau (CPB) met ruwweg 14 procent. Peijs zegt in haar nota dat het bouwvolume voor nieuwe of te verbreden wegen kan worden verlaagd met tussen de 3 en 7 miljard euro.

Het beleidsstuk maakt ook duidelijk dat Peijs onder druk van het kabinet de uitvoering van een aantal grote verkeersprojecten vertraagt. Zo is de aanleg van de A4 door Midden-Delfland gepland na 2010. In december vorig jaar maakte

Peijs nog bekend dat er 210 miljoen euro extra beschikbaar zou komen voor deze omstreden aansluiting van de A4 op de A20 bij Schiedam. De aanleg zou al in 2006 kunnen beginnen, zei Peijs toen. Andere projecten die worden uitgesteld zijn de verkeerstunnel bij Maastricht, de tweede Coentunnel en Randstadrail.

Uit de plannen van Peijs blijkt bovendien dat ze behalve de kilometer- en congestieheffingen ook de invoering van extra tol op speciale ,,concrete projecten'' overweegt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de tweede Coentunnel. Ze denkt hier een voordeel van 2 tot 3 miljard euro te kunnen bereiken.

Als er niets wordt gedaan aan de toename van het verkeer zal de uitstoot van CO2 (schadelijke broeikasgassen) fors toenemen, zo staat in de nota. Peijs wil daarom werken aan internationale regels ,,voor technische eisen aan voertuigen en brandstoffen''.

    • Harm van den Berg