Kabinet: halvering kunstbezuinigingen

De voorgenomen bezuiniging van 19 miljoen euro op de cultuursector wordt teruggebracht tot 10 miljoen. Een motie van coalitiepartijen CDA, VVD en D66 met deze strekking stuitte niet op bezwaren van het kabinet. Vice-premier Zalm zei dat de bezuiniging oorspronkelijk 30 miljoen euro had moeten zijn, maar dat door ,,een foutje slechts 19 miljoen'' was ingeboekt. Met name D66-fractievoorzitter Dittrich had zich ingezet voor het schrappen van de bezuiniging. Er komt bovendien 20 miljoen extra beschikbaar voor de Nederlandse filmindustrie.